Juleoppvisning i Olsvikhallen mandag 28. november.

Turngruppen hadde juleoppvisning i Olsvikhallen mandag 28. november. Vi fikk se mange fine innslag og danser fra partiene våre.  Både de utøverene og publikum fikk en hyggelig opplevelse i førjulstiden.

I tillegg hadde vi besøk av Ann-Helen Ophuus fra Hederstegnkomitéen i Hovedstyret. I anledning lagets 55-års jubileum deler komiteen ut hederstegn til «ildsjeler» i laget, vi i Turngruppen har mange som var funnet verdige en utmerkelse etter mange års frivillig arbeid for gruppen.

Bente Gjerde, Margun Wik, Monica Finnkirk og Trine Hjelle fikk tildelt hederstegn i bronse. Ståle Faugstad fikk hederstegn i gull og Ole Jacob Faugstad ble utnevnt som æresmedlem. Vi i turngruppen takker for tildelingene.

 

Gym Lek 3-4 år

Gym Lek 3-4 år

Gym Lek nisse som flyr

Gym Lek nisse som flyr

Gym Lek i farta

Gym Lek i farta

Trampett med Tor Bjørn i spissen

Trampett med Torbjørn i spissen

Jazzdans 7-9 år

Jazzdans 7-9 år

img_1754

Jazzdans Gul 1

Jazzdans Hvit/grønn

Jazzdans Hvit/grønn

Bente Gjerde hederstegn i bronse

Bente Gjerde hederstegn i bronse

Margun Wik hederstegn i bronse

Margun Wik hederstegn i bronse

Monica Finnkirk hederstegn i bronse

Monica Finnkirk hederstegn i bronse

Trine Hjelle hederstegn i bronse

Trine Hjelle hederstegn i bronse

Ståle Faugstad hederstegn i gull

Ståle Faugstad hederstegn i gull

Stolte Turnstyre medlemmer

Stolte turnstyremedlemmer

Ole Jacob Faugstad æresmedlem

Ole Jacob Faugstad æresmedlem

Handledager hos MX Sport 30.11 til 03.12

handledager-mx

Idrettshall i Alvøen Idrettspark!

Det er endelig klart at det kommer idrettshall i Alvøen Idrettspark!

Her er teksten fra tilleggsinnstillingen til budsjett for 2017:

Alvøen idrettshall i Laksevåg bydel: Byrådet vil følge opp prioriteringsrekkefølgen i byrådets plattform for nye idrettsanlegg. Det er byrådets mål at idrettshallen skal inneholde muligheter for ballspill som håndball, volleyball, basketball og innebandy og ha tilleggsareal for bordtennis på ca 350m2. Byrådet vil også se på muligheter for å legge til rette for brukergrupper som kan benytte idrettshallen på dagtid og som møteplass/knutepunkt for brukere av hele idrettsparken og turområdet.Prosjektet ønskes vurdert realisert i tråd med lav/middels kostnadsmodell som vil bety en enklere byggeløsning. Byrådet foreslår derfor en budsjettavsetning fordelt på 2 år til ny idrettshall i Alvøen idrettspark med oppstart av arbeidet i 2017. Prosjektramme etter lav/middels prismodell er estimert til 50 mill. kroner. Byrådet foreslår å sette av 30 mill. kroner i 2017 over sekkepost handlingsplan 1 – 3 idrettsbygg med en ytterligere budsjettavsetning på 10 mill. kroner i 2018 over sekkepost « ny idrettsplan 2017 – 2027».Prosjektet vil være spillemiddelberettiget. Etter dagens satser for ordinære idrettsanlegg vil prosjektet kunne få inntil 12,8 mill. kroner. Dersom storbytillegget på 15 % videreføres utover 2018, vil man kunne få 14,7 mill. kroner i spillemidler.

Link til artikkel i BA (abm): BA+

Link til artikkel i Sydvesten: Sydvesten