Treningskamper

A-laget har gjennomført tre treningskamper så langt i oppkjøringen. Resultatene er som følger

Loddefjord – Bjarg 2-5 Bilder på facebook

Loddefjord – Sund 2-0 Bilder på facebook

Varegg – Loddefjord 4-5 Bilder på facebook

Neste treningskamp er igjen mot Varegg 05.03 kl 19:00 på Stemmemyren

Medlemsmøte i friidrettsgruppen

Dato:        28.02.15

Klokken:  14.00

Sted:    Kaféhuset, AIP

 

Agenda: 

Det er bare å spille inn forslag til agenda. Foreløpig har vi følgende agenda:

 • Oppdatering av medlemsliste – alle må registrere seg på minidrett.no
 • Informasjon om KlubbAdmin
 • Planer for utendørs treningspark/Tufteparken
 • Formidling av dato for Loddefjordløpet 2015 som i år er satt til 18.10.
 • Behov for at en valgkomité etableres og at det startes arbeid med å finne personer til nytt styre
 • Årsmøte avholdes 28.03.15 samme tid og sted, så sett av tid til dette
 • Eventuelt

 

Vel møtt!

Hilsen Styret

Loddefjord Friidrett

Årsmøte i Kunstløpgruppen 2015-3-4

Årsmøte i Kunstløpgruppen 2015-3-4

Onsdag 4/3 – 2015 kl. 19.30. i kafé Parkhus

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Årsberetning
 5. Regnskap 2014
 6. Fastsettelse av kontingent/treningsavgift
 7. Innkomne forslag
 8. Budsjett 2015
 9. Valg av styremedlemmer og valg komité

Vel møtt!

Hilsen Kunstløp styret

Hansacup 17-19 april og 24-26 april

Hold av helgene 17.-19. april og 24.-26.april. Da skal alle Loddefjord spillerne være med på Hansacup, Norges største basketball turnering, som arrangeres for 40.gang i år. Hansacup arrangeres over to helger. Første helg 17.-19.april er for spillere født 2001-2006. Andre helgen er 24.-26.april og da spiller de eldste. Se mer opplysninger på www.hansacup.no.

Ulriken basket er hovedarrangør av Hansacup og Loddefjord basket er medarrangør. For å få gjennomført cupen må vi ha hjelp av dere foreldre og spillerne. De eldste spillerne fra 2001 og eldre må hjelpe til med sekreteriat etc.

Alle foreldre må påregne å bidra med noe dugnad i kiosk i løpet av disse helgene. Inntekter fra cupen er en viktig inntektskilde til Loddefjord basket. Men det viktigste er å arrangere en cup hvor barna kan få spille kamper og ha det kjekt sammen. Vi kommer tilbake med mer info om dugnaden. Dersom dere har spørsmål om cupen eller andre ting må dere gjerne ta kontakt.

Hilsen Hilde Lunde leder for Loddefjord Basket

Årsmøte i Basketballgruppen 09.03.15

Mandag 9/3 – 2015 kl. 19.30. i kafe Parkhus

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent, referent og desisorer
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Gruppestyrets Årsberetning Basket
 5. Regnskap 2014 (Grupperegnskap i Loddefjord IL)
 6. Fastsettelse av kontingent/treningsavgift
 7. Innkomne forslag
 8. Budsjett 2015
 9. Valg

Innkomne forslag til Årsmøte må være Gruppestyret ved leder Hilde Lunde i hende 14 dager før.

Vel møtt !

Hilsen Basketball styret