Årsmøte i fotballgruppen

Tirsdag 9/2 – 2016 kl. 18.00. i kafe Parkhus

Saksliste:

1 Godkjenning av innkalling og saksliste
2 Valg av møteleder og referent
3 Årsberetning
4 Regnskap/Budsjett
5 Fastsettelse av kontingent/treningsavgift (innkommet forslag)
6 Valg av styremedlemmer og valgkomite

Medlemmer over 15 år som har betalt kontingent i 2015 har stemmerett

Vel møtt !

Hilsen fotballstyret

Forslag til årsmøte må være styret i hende senest inen 2/2 – 16

Innkommet forslag punkt nr 5 : Ernst Hoff har sendt inn følgende forslag:

Øke kontingent til kr 2000.- pr halv år for alle medlemmer over 10 år.
Begrunnelse: Da kan vi kutte ut all inntekts bringene arbeid som: Sponsor jakt, loddbøker
kiosk dugnad mm. Dette vil lette arbeidet for styret.

Vi vurderer å starte et ekstra parti for Jazzdans 7-9 år

Vi vurderer å starte opp et ekstra parti for Jazzdans 7- 9 år.

Treningstid blir onsdager kl. 17:00 til 17:45, i Alvøen Idrettspark, Parkhuset.

Vi tar nå mot påmelding til et ekstra parti med Jazzdans 7-9 år. Vi håper å få flere påmeldinger gjennom de neste to ukene slik at vi har deltakere nok til å starte opp.

Påmelding gjøres her.

Olav Godvik har gått bort

olav

Olav Godvik sovnet stille inn mandag 4/1 på Lyngbøtunet, med sine nærmeste rundt seg.

Olav var leder av friidrett og skigruppen gjennom mange år, og var også nestleder i hovedlaget. Han var også kjent for å være en pådriver for Lyderhorn-trimmen og Småvannet rundt på 70 og 80 – tallet, samt Loddefjordløpet som vi alle kjenner til i dag.  Olav var også en av ildsjelene da Lysløypen ble bygget.

De siste årene var Olav også aktiv i senior gjengen i LIL.

Olav ble utnevnt til Loddefjord IL 3. æresmedlem i 2011, dette for hans enorme innsats for laget over mange år.

Våre tanker går til Olav sin familie i disse dager, og mange «Loddefjord-hjerter» er med dere i sorgen.

Vi vil alle huske på hva Olav har betydd for idrettslaget, og vi er alle takknemlige for hans innsats.

Hvil i fred kjære Olav.

Team Trafikkskole

Trafikalt grunnkurs i januar 2016

Loddefjord IL arrangerer Trafikalt grunnkurs i samarbeid med Team Trafikkskole.

Kurset går over til sammen 5 undervisningskvelder og er inkl. førstehjelpskurs og mørkekjøring.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle under 25 som skal starte øvelseskjøring – privat eller ved kjøreskole – og som ikke har førerkort fra før. Kurset utgjør trinn 1 i læreplaner for trafikkopplæring, og gjelder all øvelseskjøring for moped, lett og tung MC og bil. Deltakerne må være fylt 15 år ved kursstart.

Pris for Trafikalt grunnkurs er kr 2890 inkl mørkekjøring. Faktura sendes den enkelte på email og kurset må betales ved kursstart.

Boken ’Førerkortet – lærebok klasse B’ blir benyttet aktivt på kurset. Boken koster kr 340. Utover dette finnes det spesielle lærebøker for moped og mc, samt oppgave-/arbeidsbøker til alle lærebøker. Alle disse bøkene kan kjøpes på kurset (må ha nøyaktig beløp), eller det kan legges inn bestilling i nettbutikken www.team-bergen.no (bestilling på nettbutikken blir automatisk tillagt frakt, men den blir trukket fra før belastning på kortet). Ikke betal inn for bøker på samme konto som benyttes for kurset!

Påmelding: Bruk påmeldingsskjemaet som du finner på www.teamtrafikkskole.no.

Det er plass til 16 deltakere pr kurs. Det tas forbehold om at tilstrekkelig antall deltakere melder seg (minimum 10).

Sted: Klubbhuset til Loddefjord IL, Alvøen Idrettspark.

Tidspunkt : 25, 26, 27 og 28 januar 2016

Kursstart er kl. 16.00 hver dag og det varer til ca. kl. 18.30 – 19.00.

Mørkekjøring: Mandag 1 februar – info kommer. Deler av mørkekjøringskurset foregår utendørs – klær etter værforhold!

Kontaktperson Loddefjord IL: Ove Vindenes, ove@altifotball.no

Vår sesongen 2016 i Turngruppen

Vi er klar for en ny sesong, treningsplan er oppdatert.

De fleste tilbudene blir slik dere som er medlemmer hos oss kjenner dem.

Eksisterende medlemmer får informasjon om sesongen på mail i løpet av noen dager nå.

Oppstart bilr fra den 11. januar.

Påmelding starter torsdag den 7. januar kl 18:00.

Siste nyhetsbrev fra 2015

Godt nytt år til alle! 

Vedlagt ligger det siste nyhetsbrevet fra fotballgruppen: Nyhetsbrev 2015