E-POSTADRESSER

Har du spørsmål, kommentarer, innspill så ta kontakt på:

E-postGruppeTema
dl@loddefjordil.noDaglig lederDrift, marked og administrasjon
post@loddefjordil.noHovedstyretAdministrasjon, generell info
okonomi@loddefjordil.noHovedstyretHovedkasserer i Idrettslag
regnskap@loddefjordil.noHovedstyretKontingent, medlemskap, økonomi og regnskap, lønn, leie av lokaler
info@loddefjordil.noHovedstyretUtlegging/redigering av informasjon på web og sosiale media
politiattest@loddefjordil.noHovedstyretPolitiattester
basket@loddefjordil.noBasketBasketballgruppen
fotball@loddefjordil.noFotballFotballgruppen
friidrett@loddefjordil.noFriidrettFriidrettgruppen
kunstlop@loddefjordil.noKunstløpKunstløpsgruppen
ski@loddefjordil.noSkiSkigruppen
turn@loddefjordil.noTurn, dans og idrettsskoleTurn og dansegruppen
idrettsskolen@loddefjordil.noTurn, dans og idrettsskoleIdrettskolen
rl@aabf.noFotballReservering av møterom ved kaféen