BARNEIDRETTSANSVARLIG

I henhold til Idrettens barnerettigheter – Bestemmelser om barneidrett, er idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 pliktige til å oppnevne en ansvarlig for barneidretten.

Hensikten er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten og sørge for at så mange som mulig er informert om hva dette betyr i den daglige aktiviteten.

Loddefjord IL har utnevnt Lise Forthun som Loddefjord IL sin barneidrettsansvarlig, med Ann Helen Alvern som vararepresentant.

Under finner du nyttig informasjon for deg som har verv innenfor barneidretten. Det vises for øvrig til Klubbhåndbokens punkt 8.1.

 

Dette må du vite som ny barneidrettstrener

Idrettens Barnerettigheter