Lederkurs for unge av Norges idrettsforbund

Nå lanserer Norges idrettsforbund et oppgradert Lederkurs for ungdom, for ungdom i alderen 15-19 år. Det blir arrangert i Bergen 20-22 oktober.

Dette er en tredagers-samling som gir en unik mulighet hvor man blir forberedt på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet og man får kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten.

Program og påmelding finner dere på nettsiden:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/utdanning/lederkurs-for-ungdom/

For de som finner dette interessant kan Lise Forthun kontaktes på tlf: 92 42 16 43